Reference

  2018-2019               

Nainstalováno 120 ks čipových kování Dorma-Kaba C-lever v regionu Most -Litvínov

Nainstalováno 32 Ks čipových systémů Dorma-Kaba s elektromagnetickou Lištou v regionu Most Litvínov Teplice

Nainstalováno 48 Vchodů komunikačních příst systémů Tesla Karát

Nainstalováno 15 vchodů  videosystémů Karát

Nainstalováno 54 vchodů úsporných osvětlení

Rekonstrukce el instalací na 2 panelových domech v regionu Most

Provádíme servis Komunikačních a přístupových systémech v regionu Most,Litvínov,Janov,Bilina,Teplice,Chomutov

 Spravujem 580 čipových systémů Dorma Kaba pro několikbytových držstev a SVJ

Spravujem 105 čipových přístupových systémů od jiných výrobců

2016-2017

Přehled nejvýznamějších zakázek

Nainstalováno v Ústeckém Kraji převážně Most , Litvínov, Meziboří, Chomutov,  32 vchodů technologii Kaba C-Lever celkem od roku 2013 Máme nainstalováno 360 ks těchto systémů

Nainstalováno 22 ks přístupových systému Smart Air Assa Abloy v okrese Most

Nainstalováno 31 ks přístupových technologii Mifare s Mag. zámkem (celkem nainstalováno v Ústeckém Kraji  124 systémů)

Nainstalováno 15 ks přístupových tachnologii Mifare se zámkem Dorcas (celkem nainstalováno 35 těchto systémů)

Nainstalováno 63 vchodů Komunikačních systémů Tesla karát a Guard pro 1449 ůčastníků

Nainstalováno 38 vchodů Video komunikačních sytémů pro 350 účastníků

Oprava a servis protipožárních dveří na objektu MSSSZ Most Astra

Oprava a servis koupelnových dveří MSSSZ Astra

Oprava silových rozvodů ve 3 komerčních oběktech

Nainstalováno 12 vchodů Kamerových systémů pro soukrome SVJ v Mostě

Oprava a sanace bl 377 po požáru (společné prostory a byty)

Oprava maleb a stěn BL D2 po požáru.

Pokládka Kamených mramorových  koberců v exteriéru a interiéru

Nainstalováno 67 vchdů úsporných čipových osvětlení Most,Litvínov,Chomutov.

Nainstalováno 67 ks mechanických zábranných systémů (bezpečnostní vložky,zámky,kování,SGHK)

V tomto období nám výrazně stoupl počet zákazníků mimo bytové družstvo a o námi montované technologie projevili i soukromé osoby a organizace.

Na všechny uváděné technologie provádíme údržbu a servis.


2014 a 2015

 • Nainstalováno čipové osvětlení do cca 120 vchodů (seznam viz Čipové osvětlení)
 • Nainstalován čipový přístupový systém KABA v Mostě na bloky - 637, 525, 53, 515, 714, Janov bl. G, R3, Obrnice bl. 1
 • Nainstalován komunikační systém TESLA v Mostě na bloky - 720, 515, 11, 726, 613, v Litvínově 2081-2083, 1575-1576
 • Rekunstrukce bytu po výbuchu plynu (Janov, F2)
 • Servis a nouzové otevírání (včetně součinosti s PČR a MěP) - cca 624 zásahů
 • Instalace kamerového systému v Mostě na blok 637
 • Instalace Lomanco hlavic v Mostě na blok 293
 • Údržba 117 panelových domů (elektro, zámečnické, stavební, malířské, obkladačské a sklen. práce, úklidové a vyklízecí práce s odvozem odpadu) cca 3000 zakázek.


2013

 • Instalace čipových přístupových přístupových systémů Kaba Evolo se samozamykacím zámkem a panikovou funkcí v rámci projektu prevence kriminality a Bezpečná země - celkem 108 projektů v lokalitách Most, Litvínov, Janov, Bílina, Chomutov, z toho 2 bytová družsta, 1 soukromé spol. vlastníků, 1 soukromý objekt. Celkem rozdáno 13680 čipů technologie Mifare.
 • Instalace digitálních a videodigitálních komunikačních systémů - celkem 2504 rodin, 99 objektů, Bytová družstva a SVJ
 • Instalace čipového úsporného osvětlení s úsporou 85 %, celkem 172 pater, Bytová družstva a 2 soukromé objekty
 • Instalace elektromechanických zámkovách systémů ovládaných z komunikačních systémů Dorcas, Opera, Open, Clewer - 12 objektů pro 400 rodin, Bytové družstvo a 2 soukromá spol. vlastníků - lokalita Most, Litvínov, Louny
 • Instalace přístupových systémů Dalas Rak Dek - 4 objekty, 15 vstupů, 330 rodin, 990 čipů
 • Instalace Mechanických zámkových systémů - 15 objektů, 60 vstupů
 • Instalace Kamerových systémů - 4 objekty, 7 vchodů, 3 výtahy
 • Výškové práce - opravy spár, opravy venkovního osvětlení - 2 Bytová družstva, 2 podniky, 1 obec
 • Havarijní služba elektro - 174 zásahů
 • Havarijní služba zámečník - 672 zásahů, Bytové družstvo, PČR, MěP, Exekutoři (Most, Litvinov, Janov, Chomutov, Louny, Obrnice, Moldava, Braňany)
 • Stavební práce - opravy vstupů a výměny dlažeb, 2 Bytová družstva Most a Litvínov
 • Údržba 117 panelových domů (elektro, zámečnické, stavební, malířské, obkladačské a sklen. práce, úklidové a vyklízecí práce s odvozem odpadu) cca 1700 zakázek.


Stavba: instalace přístupových , čipových a komunikačních systémů se záznamem i bez instalace videosystémů BL 558 Most

Místo: Most. Litvínov, Janov, Meziboří (bl 645, Blok L , BL 529, Blok 208, Blok 374,blok 383, Blok I, Blok 727, Blok 514, Blok 507, aj. Celkem 70 bytových domů SVJ a 3 rodinné domy.

Termíny realizace: od května 2007 do března 2012


Stavba: rekonstrukce chodníku a položení zámkové dlažby BL 1575 u OSSZ

Místo: Most


Stavba: renovace přívodů plynů a výstavba domečků pro hlavní uzávěry. BL 236, 237

Místo: Most


Stavba: položení a oprava chodníku betonovými dlaždicemi, BL 1632 Zahražany

Místo: Most


Stavba: obložení vchodu dlažbou a zateplení stropu sádrokartonem. BL 700

Místo: Most


Stavba: instalace ventilačních hlavic Lomanco a demontáž starého odvětrání 40 bloků

Místo: okres Most


Stavba: vyklizení půd a likvidace odpadu 15 bloků: BL 42 43 95 92

Místo: Most


Stavba: rekonstrukce el. rozvodů celého objektu BL 14

Místo: Most


Stavba: instalace infrapasivních autovypínačů BL 649, 650, 1575, 1632, 367

Místo: Most


Stavba: renovace komunikačních systémů 30 bloků SBD Krušnohor

Místo: Most


Stavba: oprava střešní krytiny a nátěr střechy a klempířských prvků BL 728, 515, 1632

Místo: Most


Stavba: instalace čerpadel odsávání spodních vod BL 42, 43

Místo: Most


Stavba: výroba a montáž nábytků kanceláře SBD Krušnohor (ředitel SBD a ekon. úsek, kancelář SBD kruš v Litvínově)

Místo: okres Most


Stavba: montáž sádrokartonů opera Vrchlického

Místo: Praha


Stavba: instalace obložení zárubní a dveří Zelené údolí

Místo: Praha


Havarijní služba pro domov Důchodců ASTRA